Koppert 2. etap depo binası


Koopert Arı Üretim Tesisi ve İdari Bina İnşaatı